Wet Werk en Zekerheid heeft ontslag lastiger en fors duurder gemaakt

Wet Werk en Zekerheid heeft ontslag lastiger en fors duurder gemaakt

Op 1 juli 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Het was de bedoeling dat de WWZ ontslag eenvoudiger en goedkoper zou maken. Uit onderzoek van de Erasmus School of Law blijkt dat de WWZ voor werkgevers minder prettig heeft uitgepakt. Ondanks dat er in de afgelopen drie jaar zo’n 25% minder ontbindingsverzoeken werden behandeld door het UWV en door kantonrechters is het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken de afgelopen drie jaar vier keer zo hoog.

Lees dit blog

Werkgever weinig bekend met no-riskpolis arbeidsgehandicapte

Sinds 1992 kunnen mensen met een arbeidsbeperking gebruik maken van een no-riskpolis zodat zij interessanter worden voor werkgevers en zoveel mogelijk kunnen participeren op de arbeidsmarkt. De no-riskpolis compenseert werkgevers financieel zodra een medewerker ziek wordt. Uit een actueel onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat ongeveer de helft van de werkgevers en meer dan 80% van de werknemers met een arbeidshandicap niet bekend is met de no-riskpolis.

Lees dit blog