Werkgever weinig bekend met no-riskpolis arbeidsgehandicapte

Sinds 1992 kunnen mensen met een arbeidsbeperking gebruik maken van een no-riskpolis zodat zij interessanter worden voor werkgevers en zoveel mogelijk kunnen participeren op de arbeidsmarkt. De no-riskpolis compenseert werkgevers financieel zodra een medewerker ziek wordt. Uit een actueel onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat ongeveer de helft van de werkgevers en meer dan 80% van de werknemers met een arbeidshandicap niet bekend is met de no-riskpolis.

Lees dit blog