web analytics
skip to Main Content

Re-integratie, participatie & Wet verbetering poortwachter

Met een team van bevlogen en diverse jobcoaches streven wij continu naar ‘uitmuntend’ op het gebied van re-integratie en de Wet verbetering poortwachter. Goed op de hoogte van de stimuleringsmaatregelen die de overheid biedt, denken wij mee met organisaties en weten we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) van toegevoegde waarde kunnen zijn. Omdat we geloven dat iedereen mee kan doen en omdat we dagelijks merken dat onze aanpak positieve resultaten oplevert. Interesse in een samenwerking of behoefte aan een kennismaking? Neem dan contact op. 

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is ingericht met vaste stappen in de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn. Werkgever en werknemer hebben hierin beide verplichtingen. Gedurende het eerste ziektejaar van de werknemer monitort een arbodienst het verloop van en de mogelijkheden tot re-integratie van de werknemer. 

Na een jaar volgt het evaluatiemoment (arbeidsdeskundig onderzoek) en dient er een tweede spoor-traject te worden ingezet. Soms, wanneer eerder zeker is dat de werknemer niet meer terug kan keren in eigen of ander werk bij het bedrijf, kan een tweede spoor-traject eerder ingezet worden. 

Doordat we vanuit onze trajecten in opdracht van UWV en gemeenten hebben leren werken met mensen met beperkingen en kwetsbaarheden, kunnen we deze in een tweede spoor-traject bovengemiddeld snel vertalen in kansen en mogelijkheden. Dit, tezamen met ons grote netwerk op de arbeidsmarkt, zorgt voor snelle en goede resultaten. 

Bij de begeleiding van een zieke medewerker in de Wet verbetering poortwachter is een medewerker-gerichte aanpak cruciaal. Tegelijkertijd vraagt de wet om een accurate administratie en bewijzen van concrete en constructieve stappen richting verandering van positie of werkgever. Wij houden van die dynamiek en staan sterk naast u én uw werknemer. Naast de aandacht voor emoties rondom baanverlies, angst voor het onbekende en omgaan met beperkingen, is ons doel om samen op zoek te gaan naar wat er wel kan. 

Loopbaanadvies voor werkenden

De arbeidsmarkt verandert en je wilt je medewerkers toekomst-proof hebben, toch? Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor een ontwikkeladviestraject te bespreken. Wij hebben een traject ontworpen dat voorziet in twee belangrijke aspecten.

  1. Inzicht krijgen in de huidige arbeidsmarktpositie van de werknemer;
  2. Onderzoeken waar mogelijkheden en kansen liggen voor toekomstige (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Dit ontwikkeladvies kan vervolgens worden ingezet om een dienstverband te verduurzamen, de vitaliteit en inzetbaarheid in huidige functie te vergroten en mensen een nieuw en realistisch loopbaanperspectief te bieden. Wat is de kennis en ervaring van een persoon nu en in de toekomst waard? En hoe zorgen we ervoor dat mensen op de juiste plek terecht komen?

Wat houdt het precies in?
Ons ontwikkeladvies is maatwerk. Het traject bestaat uit een intakegesprek, het maken van een uitgebreide beroepskeuze- en competentietest, drie verdiepende gesprekken en een eindrapportage met daarin een advies. De inhoud van de gesprekken, en de coaching aspecten, variëren per kandidaat. Denk hierbij onder andere aan zelfinzicht verbeteren, zelfvertrouwen vergroten, arbeidsmarktpositie scherp krijgen, 360 graden feedback, inzichtelijk maken van kwaliteiten en competenties, omscholingsadvies en (sollicitatie) vaardigheden vergroten. Het ontwikkeladvies op maat voor uw bedrijf of afdeling? Dat kan.

Het kan ook zo zijn dat u vanuit de NOW een bepaalde inspanningsverplichting hebt. Redenen om een ontwikkeladvies traject te volgen kunnen uiteenlopend zijn, maar iedere kandidaat weet na een ontwikkeladvies echter veel beter wat zijn of haar positie op de huidige arbeidsmarkt en wat er nodig is om kansrijk te zijn voor de toekomst. Dit geeft de kandidaat verhelderende inzichten en sterkt de kandidaat om nodige stappen te zetten.

Meer informatie en contact opnemen
Wij staan bekend om onze praktische aanpak, de diversiteit die we kunnen bieden en onze winnersmentaliteit. Voortdurend begeleiden wij ruim 350 trajecten voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en mensen die vanuit de Wet Poortwachter móeten heroriënteren. Dit zorgt ervoor dat wij ontzettend breed te werk kunnen gaan en razend snel onmogelijkheden in mogelijkheden om kunnen zetten. Meer weten over ons? Kijk dan hier.

Meer informatie over het ontwikkeladvies of direct aanmelden? Mail info@partnerinwerk.nl of bel ons direct via 085 – 07 05 820.

Re-integratietrajecten voor UWV

Met meer dan 15 coaches helpen we de meest diverse kandidaten met inzet van alle modulaire trajecten, Werkfit, Naar Werk en jobcoaching. Hierbij werken we praktisch, zetten wij graag ons netwerk in en werken we kandidaatgericht.

Als de brug naar werk (nog) te ver blijkt, zijn wij adequaat in het inrichten van beschut werk en dagbesteding. Wanneer wij mensen in traject hebben kan er gerekend worden op intensief contact en inzet van zorg wanneer nodig. Vaak krijgen wij kandidaten aangemeld met meervoudige problematiek waarbij de afstand tot werk groot is. Casuïstiek bespreken we wekelijks en wij investeren graag in de kennis van onze mensen. We zijn gastvrij, laagdrempelig en resultaatgericht.

Re-integratietrajecten voor gemeenten

Wij bieden participatietrajecten op basis van maatwerk voor gemeenten. Gericht op meervoudige problematiek, weten we dat er meer nodig is dan een werkplek om iemand de werkvloer op te krijgen. Wij bieden intensieve, maar laagdrempelige begeleiding en gaan praktisch aan de slag.

Jobcoaching

Wij bieden jobcoaching op de werkplek aan om dienstverbanden te verduurzamen en de inzetbaarheid van een medewerker te vergroten. Soms is het inzetten van een jobcoach net wat nodig is om samen verder te kunnen en uitval te voorkomen. In sommige gevallen wordt dit vergoed vanuit een subsidie. Of dit zo is kunnen wij voor u toetsen.

Verzuimpreventie

Werkgeluk is cruciaal wanneer men streeft naar duurzame inzetbaarheid. Hoe gelukkig zijn uw werknemers? Welke benadering is nodig om het werkklimaat in uw bedrijf te vergroten? Wij zijn expert op dit gebied en we weten wat er nodig is om langdurige uitval door (bijvoorbeeld) burn-out te voorkomen. Hier adviseren we u graag over.

Outplacement

Outplacement wordt ingezet bij (dreigend) ontslag. Tijdens het traject gaan we samen met jou kijken welke richting je graag op wilt. Hier hoort bij dat we je helpen onderzoeken wat je waarde is, wat je competenties zijn en welke beroepen daarbij passen. Hiervoor zetten we digitale tests en verschillende coaching-methodieken in. Als jij zelf een goed beeld hebt van wie je bent en wat je kansen zijn op de arbeidsmarkt, dan gaan we aan de slag om die baan ook te bemachtigen. Hoe we dat precies doen en welke opdrachten we inzetten bij aanvang en gedurende het traject, dát is afhankelijk van jouw behoefte en hulpvraag en die achterhalen we tijdens het intakegesprek.

Back To Top