web analytics
skip to Main Content

Re-integratie, participatie & Wet Poortwachter

Met een team van bevlogen en diverse jobcoaches streven wij continu naar ‘uitmuntend’ op het gebied van re-integratie en de Wet poortwachter. Goed op de hoogte van de stimuleringsmaatregelen die de overheid biedt, denken wij mee met organisaties en weten we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) van toegevoegde waarde kunnen zijn. Omdat we geloven dat iedereen mee kan doen en omdat we dagelijks merken dat onze aanpak positieve resultaten oplevert. Interesse in een samenwerking of behoefte aan een kennismaking? Neem dan contact op. 

Wet Poortwachter

Bij de begeleiding van een zieke medewerker in wet poortwachter en/of tweede spoor is menselijkheid cruciaal. Tegelijkertijd vraagt de wet om accurate administratie en bewijzen van concrete en constructieve stappen richting verandering van werkgever. Wij houden van die dynamiek en staan sterk naast uw werknemer, die door deze rouwfase heen moet, op zoek naar een gezonde en zingevende dagbesteding.

Re-integratie voor UWV & gemeente

Wij bieden participatietrajecten voor gemeenten en re-integratietrajecten voor het UWV. Gericht op meervoudige problematiek, weten we dat er meer nodig is dan een werkplek om iemand de werkvloer op te krijgen. Wij bieden intensieve, maar laagdrempelige begeleiding en gaan praktisch aan de slag. Inzetbaar voor modulaire trajecten, Werkfit, Naar Werk en jobcoaching.

Tweede spoor

Soms kiezen bedrijven ervoor de Wet Poortwachter zelf uit te voeren en schakelen ze een derde partij in om puur het tweede spoor stuk op te pakken. Ook hier zijn wij bekend mee. Een deel van ons team wordt hier speciaal op ingezet zodat ze een expertise eiland vormen dat hun netwerk en kennis in kan zetten om een kandidaat zo goed mogelijk te begeleiden naar een passende, nieuwe werkplek.

Verzuimpreventie

Heeft u te maken met (toenemend) ‘roze’, ‘grijs’ of ‘zwart’ verzuim of een werknemer die opvallend veel verzuimt? Wilt u de inzetbaarheid van een medewerker vergroten? Partner in Werk staat u graag bij met gericht advies en coaching van werknemers binnen jouw organisatie en richt zich dan enkel op verzuimpreventie.

Team Partner in Werk

Sollicitatiebijsluiters

Steeds meer werkgevers zijn bereid om een sollicitant met een arbeidshandicap een kans te bieden. Tegelijkertijd ontbreekt het vaak aan kennis en kunde in de omgang met mensen uit deze doelgroep.

Daarom publiceren wij deze sollicitatiebijsluiters, afgeleid van de sollicitatiebijsluiters van het CNV. Hierin tref je meer informatie per specifieke belemmering en kun je hierover basiskennis opdoen. Verder lees je hierin tips over hoe je samen met je medewerker successen kunt gaan vieren.

Nieuwsbrief voor werkgever

Bent je geïnteresseerd in hoe wij ondernemen en hoe wij actueel blijven?
Wil je op de hoogte blijven van diverse evenementen in onze regio’s en kennis opdoen over begrippen in de arbeidsmarkt?
Schrijf je dan als werkgever hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Back To Top