Haalbaarheidsonderzoek  

Haarbaarheidsonderzoek voor tweede spoor 

Soms kan het noodzakelijk zijn een aantal zaken inzichtelijk te krijgen en/ of te toetsen alvorens een tweede spoortraject wordt ingezet. Welke kansen heeft de medewerker op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt kijkend naar de interesses, ervaring, competenties én beperkingen? Een belangrijke vraag die mede bepaald of en hoe een tweede spoortraject wordt ingezet.  

Haalbaarheidsonderzoek bij vervroegde wia  

Een haalbaarheidsonderzoek biedt ook ondersteuning en inzicht wanneer een deskundigenoordeel of vervroegde WIA wordt aangevraagd. In dat geval bespaart een haalbaarheidsonderzoek hoge kosten en helpt het zowel het bedrijf als de medewerker om het proces van wet poortwachter te versnellen.  

Inhoud haalbaarheidsonderzoek 

Het haalbaarheidsonderzoek wordt in alle gevallen onderbouwd door een uitgebreide talenten- en competentietest, een bijbehorende arbeidsmarktscan, twee persoonlijke gesprekken en een adviesrapport waarin beperkingen en de individuele situatie van de medewerker meegenomen worden.  

Meer informatie over het doen van een haalbaarheidsonderzoek of direct aanmelden? Mail [email protected] of bel ons direct via 085 – 07 05 820.