web analytics
skip to Main Content

Het UWV wil graag dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Participatie noemen ze dat. Partner in Werk helpt het UWV daarbij. Soms door op zoek te gaan naar een passende baan, maar ook door mensen te helpen om een sociaal netwerk op te bouwen. Of het vergroten van hun zelfvertrouwen.

In de praktijk komt het er op neer dat het UWV ons opdracht geeft om een bepaald traject uit te voeren. Elk traject heeft zijn eigen functie en doel. Hieronder lees je wat voor trajecten er allemaal zijn.

Werkfit

Het woord zegt het eigenlijk al, een Werkfit-traject is bedoeld om de kandidaat weer fit te krijgen voor betaald werk. Iedereen is natuurlijk anders en daarom kijken we altijd per situatie wat het beste is voor de kandidaat. We kijken tijdens het traject naar de werknemersvaardigheden; wat kan de kandidaat al en waar moet nog aan gewerkt worden? Hierbij ondersteunen we de kandidaat aan de hand van verschillende middelen, bijvoorbeeld met een beroepskeuzetest of gerichte training. Als het traject is afgerond is de kandidaat klaar voor de volgende fase: Naar werk.

Naar werk

In een Naar werk-traject begeleiden we de kandidaat naar een betaalde baan. We bespreken daarbij eerst samen wat zijn of haar kwaliteiten zijn. Ook bespreken we wat de kandidaat leuk vindt om te doen, en wat minder leuk. Op basis hiervan stellen we een CV op en gaan we op zoek naar geschikte werkgevers. Hebben we een werkgever gevonden, dan gaan we samen op gesprek en bereiden we de kandidaat goed voor. We bekijken ook met de werkgever of de functie nog aangepast moet worden. Hierbij is het doel een werkplek te creëren die perfect bij de kandidaat past.

Als de kandidaat een proefplaatsing krijgt, ondersteunt onze jobcoach hem of haar op de werkvloer. Wordt de kandidaat aangenomen? Dan kunnen we ook nog met het UWV bekijken of de kandidaat door ons begeleid mag blijven worden op de werkvloer.

Maatschappelijke deelname

Voor kandidaten die door omstandigheden weinig of niet aan de maatschappij deelnemen, bestaat het traject Maatschappelijke deelname. Ook dit traject is maatwerk: we bekijken heel goed wat dat de kandidaat nodig heeft, en welke begeleiding het beste bij zijn of haar situatie past. Dit kan bijvoorbeeld zijn het opbouwen van een sociaal netwerk en het werken aan sociale vaardigheden. Of we gaan op zoek naar activiteiten om het zelfvertrouwen van de kandidaat te vergroten. In een omgeving waarin de kandidaat zich prettig voelt, zetten we zo samen de eerste stappen naar deelname aan de maatschappij.

Praktijkassessment

Met een praktijkassessment bekijken we hoeveel tijd er (ongeveer) nodig is om de kandidaat naar werk toe te begeleiden. Hierbij gaat het niet om de vraag óf de kandidaat beschikt over arbeidsvermogen, maar of dit arbeidsvermogen voldoende is om te kunnen werken in een betaalde functie. Wij halen deze informatie uit persoonlijke gesprekken met de kandidaat en kijken hoe de kandidaat presteert in een werksituatie. Zodra er meer duidelijkheid is over het vermogen en de persoonlijke vaardigheden van de kandidaat, kijken we ook of deze vermogens verbeterd kunnen worden.

Participatie interventie

Participatie interventie is een traject voor kandidaten die nog niet klaar zijn voor Werkfit of Naar werk. Het gaat vaak om mensen die door ingrijpende gebeurtenissen of ziekte in een sociaal isolement zitten en daar niet zomaar uit kunnen komen. Eerst gaan we in een veilige omgeving (meestal bij de kandidaat thuis) met hem of haar in gesprek. Samen bekijken we wat er nodig is om de huidige impasse te doorbreken. Het doel van het traject is in eerste instantie dan ook om de kandidaat sociaal actiever te maken. Om dit te bereiken werken we onder meer aan het gevoel van eigenwaarde, het overwinnen van angsten en het verbreden van het sociale netwerk van de kandidaat

Back To Top