De Wet verbetering poortwachter is ingericht met vaste stappen in de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn. Werkgever en werknemer hebben hierin beide verplichtingen. Gedurende het eerste ziektejaar van de werknemer monitort een arbodienst het verloop van en de mogelijkheden tot re-integratie van de werknemer. 

Na een jaar volgt het evaluatiemoment (arbeidsdeskundig onderzoek) en dient er een tweede spoor-traject te worden ingezet. Soms, wanneer eerder zeker is dat de werknemer niet meer terug kan keren in eigen of ander werk bij het bedrijf, kan een tweede spoor-traject eerder ingezet worden. 

Doordat we vanuit onze trajecten in opdracht van UWV en gemeenten hebben leren werken met mensen met beperkingen en kwetsbaarheden, kunnen we deze in een tweede spoor-traject bovengemiddeld snel vertalen in kansen en mogelijkheden. Dit, tezamen met ons grote netwerk op de arbeidsmarkt, zorgt voor snelle en goede resultaten. 

Bij de begeleiding van een zieke medewerker in de Wet verbetering poortwachter is een medewerker-gerichte aanpak cruciaal. Tegelijkertijd vraagt de wet om een accurate administratie en bewijzen van concrete en constructieve stappen richting verandering van positie of werkgever. Wij houden van die dynamiek en staan sterk naast jou én jouw werknemer. Naast de aandacht voor emoties rondom baanverlies, angst voor het onbekende en omgaan met beperkingen, is ons doel om samen op zoek te gaan naar wat er wel kan.