Uitleg over ADD

— Onze bijsluiter over

ADD

Wanneer je een werknemer met ADD in dienst neemt, is het belangrijk goed stil te staan bij de aard van de beperking. Door rekening te houden met de specifieke kenmerken van ADD komen de sterke kanten van een werknemer naar voren.

— Wat moet je weten?

Wat is ADD?

ADD is een afkorting van Attention Deficit Disorder. Dit is een aangeboren aandachtstekortstoornis die verwant is aan ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Echter, bij ADD ontbreekt de hyperactiviteit; ADD’ers wekken eerder een dromerige of in zichzelf gekeerde indruk. Zij komen vaak rusteloos over, zijn sneller afgeleid en kunnen verzonken in gedachten zijn, waardoor zij minder adequaat reageren op de zaken die op dat moment spelen. Hierdoor is het is moeilijker de hoofd- en bijzaken te filteren, waardoor het verwerken van informatie regelmatig een langduriger proces is.

Sterke kanten

Omdat ADD’ers informatie anders verwerken en die vaak uitgebreid analyseren, zien zij regelmatig grotere verbanden die anderen niet zien. Dit maakt hen creatief en goed in het bedenken van oplossingen. Wanneer zij buitengewoon geprikkeld en uitgedaagd worden, bijvoorbeeld bij een persoonlijke interesse of in een crisissituatie, kunnen zij bijzonder geconcentreerd te werk gaan en zelfs excelleren.

Aandachtspunten

Het stellen van prioriteiten, bovenmatige aandacht voor details en langetermijnplanning leveren vaak problemen op voor ADD’ers – zeker als zij recent een periode van intense concentratie, oftewel hyperfocus, hebben meegemaakt. Deadlines kunnen dan problematisch worden ervaren, omdat zij daar vaak moeilijk op kunnen anticiperen.

ADD op de werkplek

Hoe meer interesse en uitdaging een ADD’er op het werk vindt, hoe meer de sterke kanten naar voren komen. Werkgevers doen er goed aan tevoren het gesprek aan te gaan, om mogelijke problemen en eventuele oplossingen te bespreken. Een werkplek met weinig afleiding en hulp bij het stellen van prioriteiten, organiseren, plannen en administreren –bijvoorbeeld in samenwerking met een collega die hier goed in is – dragen er ook aan bij dat iemand met ADD een waardevolle werknemer kan zijn. De jobcoach van Partner in Werk biedt ondersteuning bij het in kaart brengen van deze zaken.