web analytics
skip to Main Content

Wie onze opdrachtgevers zijn?

Wij voeren verschillende trajecten uit voor verschillende opdrachtgevers. Voor iedere opdrachtgever zijn we de schakel naar de kandidaat en dragen we graag bij aan de (eerste) stappen naar succes. We investeren actief in ons netwerk om bemiddeling naar passend werk makkelijker te maken en waar nodig schakelen we zorg in. Altijd alert & altijd dichtbij.

UWV

Gedurende deze trajecten van het UWV begeleiden we deelnemers intensief zonder de belastbaarheid en persoonlijke omstandigheden over het hoofd te zien. Daarnaast investeren we via werkervaringsplekken in het verder ontwikkelen van kennis en kunde. Hierbij gebruiken we actief ons netwerk voor bemiddeling naar een passende werkplek. Om dit te bereiken kunnen wij gebruik maken van verschillende trajecten. We kijken naar de kandidaat welk traject het beste bij zijn of haar situatie past. Op deze pagina leggen wij deze trajecten uit.

Gemeenten

Voor diverse gemeenten voert Partner in Werk maatwerktrajecten uit. Onze inspanningen zijn gericht op meer duurzaamheid, bijvoorbeeld door het vinden en behouden van passend werk. Soms werken we hiervoor samen met verschillende (zorg)organisaties waaronder Fourzorg.

Arbodiensten

Bedrijven

Back To Top