Uitleg over het syndroom van Asperger

— Onze bijsluiter over

Syndroom van Asperger

Wanneer je een werknemer met het syndroom van Asperger in
dienst neemt, is het belangrijk goed stil te staan bij de aard
van de beperking. Door rekening te houden met de specifieke
kenmerken van het syndroom van Asperger, kunnen de
sterke kanten van een werknemer naar voren komen.

— Wat moet je weten?

Wat is het syndroom van Asperger?

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis die valt onder de verzamelnaam Autistische Spectrum Stoornis (ASS). Het syndroom zorgt ervoor dat iemand beperkingen ervaart in sociale communicatie. Medewerkers met het syndroom zijn vaak gemiddeld tot hoog intelligent. Zij denken vaak in beelden en kunnen volledig opgaan in hun eigen interesses – die soms afwijken van de gangbare. De ontwikkeling van de taalvaardigheid is doorgaans normaal, in tegenstelling tot bij mensen met klassiek autisme.

Sterke kanten

Omdat zij informatie anders verwerken, merken medewerkers met het syndroom van Asperger vaak details op die anderen over het hoofd zien. Dit maakt hen analytisch zeer sterk en vaak geschikt om als ICT-specialist of als wetenschapper te werken. Zij zijn vaak erg eerlijk en daarom ook heel betrouwbare werknemers. Veel mensen met het syndroom van Asperger zijn perfectionistisch en daarom vaak harde werknemers.

Aandachtspunten

Medewerkers met het syndroom van Asperger kunnen zich slecht in anderen inleven. Zij hebben vaak moeite met subtiele boodschappen, omdat gezichtsuitdrukkingen, oogcontact of beeldspraak vaak moeilijk met woorden in verband gebracht kan worden. Zij compenseren dit met hun intelligentie, die hen in staat stelt zich aan te passen en het gewenste gedrag te leren. Soms zijn er ook problemen met de motoriek. Doordat er oog voor detail is, wordt het grote geheel vaak over het hoofd gezien. Zij kunnen verzanden in perfectionisme.

Het syndroom van Asperger op de werkplek

Medewerkers met het syndroom van Asperger komen het best tot hun recht als zij werk doen dat gestructureerd, helder, concreet en precies is en wat geen beroep doet op sociale vaardigheden. Treed de werknemer met vertrouwen, geduld en heldere communicatie tegemoet. Zorg dat er geen onduidelijkheden ontstaan en dat je afspraken nakomt. De jobcoaches van Partner in Werk kunnen jou adviseren en ondersteunen bij het inrichten van de functie.