Onze werkwijze rondom Corona

Alkmaar, 16 maart 2020 Beste relatie, Het zijn gekke tijden in Nederland en in de hele wereld zelfs. Mensen zijn getroffen door het Corona virus of door de gevolgen ervan. …

Lees dit blog

Anna’s re-integratie tweede spoor traject

Anna werkt al ruim 15 jaar als administratief medewerker bij een kleine meubelproducent. Het is een leuke maar hectische baan en er zijn met regelmaat periodes van hollen en stilstaan. Ongeveer negen maanden geleden is Anna uitgevallen. Anna en haar werkgever zijn van goede wil en samen maken ze een Plan van Aanpak. Anna doet haar uiterste best om te re-integreren. Na enkele maanden wordt duidelijk dat re-integratie, met het doel om terug te keren in haar oude functie, niet mogelijk is. Ander passend werk is nu en in de toekomst niet voorhanden. 

Lees dit blog

Verslaving en het arbeidsrecht (enkele tips!)

Stel je hebt een medewerker in dienst die alcoholproblemen heeft. Hierdoor functioneert hij (of zij natuurlijk) misschien minder goed of verschijnt hij te laat op het werk. Ook kan het zijn dat hij naar alcohol ruikt of zich misdraagt. Wat kun je hier nu precies aan doen en hoe is dit geregeld in het arbeidsrecht? Op deze vragen ga ik in in deze blog. 

Lees dit blog

‘Eerlijke loonstrook’ bewuster over zorgkosten

Als het aan VNO-NCW en MKB-Nederland ligt krijgen werknemers in de toekomst een ‘eerlijke loonstrook’. Hierop zien ze de totale loonkosten en de premies die de werkgever betaalt. De politieke partijen D66 en de VVD hebben onlangs een motie ingediend om tot zo’n eerlijke loonstrook te komen. 

Lees dit blog

Wet Werk en Zekerheid heeft ontslag lastiger en fors duurder gemaakt

Wet Werk en Zekerheid heeft ontslag lastiger en fors duurder gemaakt

Op 1 juli 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Het was de bedoeling dat de WWZ ontslag eenvoudiger en goedkoper zou maken. Uit onderzoek van de Erasmus School of Law blijkt dat de WWZ voor werkgevers minder prettig heeft uitgepakt. Ondanks dat er in de afgelopen drie jaar zo’n 25% minder ontbindingsverzoeken werden behandeld door het UWV en door kantonrechters is het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken de afgelopen drie jaar vier keer zo hoog.

Lees dit blog

Werkgever weinig bekend met no-riskpolis arbeidsgehandicapte

Sinds 1992 kunnen mensen met een arbeidsbeperking gebruik maken van een no-riskpolis zodat zij interessanter worden voor werkgevers en zoveel mogelijk kunnen participeren op de arbeidsmarkt. De no-riskpolis compenseert werkgevers financieel zodra een medewerker ziek wordt. Uit een actueel onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat ongeveer de helft van de werkgevers en meer dan 80% van de werknemers met een arbeidshandicap niet bekend is met de no-riskpolis.

Lees dit blog