Uitleg over
niet-aangeboren hersenletsel

— Onze bijsluiter over

Niet-aangeboren hersenletsel

Wanneer je een werknemer met niet-aangeboren hersenletsel
in dienst neemt, is het belangrijk goed stil te staan bij de aard
van de beperking. Door rekening te houden met de specifieke
kenmerken van niet-aangeboren hersenletsel, kunnen de
sterke kanten van een werknemer naar voren komen.

— Wat moet je weten?

Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Onder niet-aangeboren hersenletsel vallen alle hersenletsels die na de geboorte zijn ontstaan, zoals door een zwaar ongeluk of als gevolg van bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking of beroerte. De gevolgen daarvan zijn dus per persoon verschillend en zijn niet altijd vanaf de buitenkant zichtbaar. Voor de persoon zelf is niet-aangeboren hersenletsel vaak moeilijk te accepteren, omdat hij of zij ook een periode voor het letsel heeft meegemaakt.

Sterke kanten

In goed overleg met de werknemer kan je oplossingen bedenken en zo eventuele problemen voor zijn. Zorg ervoor dat afspraken ook op papier worden gezet. Een rustige werkomgeving is vaak van belang en de werknemer kan aan extra pauzes behoefte hebben. Toon vooral geduld en begrip voor de beperking. De jobcoach van Partner in Werk kan je adviseren en ondersteunen bij het inrichten van de functie.

Aandachtspunten

Niet-aangeboren hersenletsel kan zorgen voor gedrags- of emotionele problemen. Soms is het denkvermogen verminderd, waardoor informatie trager verwerkt wordt en de persoon sommige verbanden niet kan leggen. Ook zijn er soms problemen met het korte- of langetermijngeheugen of met de motoriek. Inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen is niet altijd mogelijk. Soms komt niet-aangeboren hersenletsel pas naar de oppervlakte bij doorvragen, of als de persoon vastloopt in het werk.

Niet-aangeboren hersenletsel op de werkplek

In goed overleg met de werknemer kan je oplossingen bedenken en zo eventuele problemen voor zijn. Zorg ervoor dat afspraken ook op papier worden gezet. Een rustige werkomgeving is vaak van belang en de werknemer kan aan extra pauzes behoefte hebben. Toon vooral geduld en begrip voor de beperking. De jobcoach van Partner in Werk kan je adviseren en ondersteunen bij het inrichten van de functie.