Onze methode

In een eerste oriënterende periode leggen we de basis voor onze samenwerking. Hierin is vertrouwen en veiligheid de basis van de rest van de samenwerking. Echt luisteren naar iemand, echt aansluiten op behoefte en echt kijken naar wat wel kan en waar de wensen en mogelijkheden liggen.

1. Vertrouwen

Waar anderen kijken naar harde criteria voor werk, staan voor ons de vaak genoemde ‘zachte criteria’ centraal. Waar word je blij van, wat lukt nog wel, welke kenmerken maken wie je bent en wat je doet en welke branche, organisatiecultuur en type baan past het best bij je. Veel persoonlijke aandacht en 1 op 1 gesprekken vormen de basis en rode draad voor onze samenwerking.

2. Bewegen

Vanuit deze basis komt de beweging bijna vanzelf. Beweging is alle verandering, ontdekken en leren. Je coach begeleid je hierin, en geeft je het zelfvertrouwen om zoveel mogelijk zelf te doen en te leren. Waar mogelijk heb je zelf de regie en waar nodig kun je leunen op de ervaring van je coach. Hierdoor maakt iedereen zijn of haar eigen ontwikkeling door. In deze periode doe je bijvoorbeeld een beroepsoriëntatie, brengen we samen kansen in beeld, houd je een interview met een werkgever, werk je aan je cv, social media etc.

3. Praktijkervaren

Onze praktijk leert dat zonder ervaring op te doen je niet goed weet waar je mogelijkheden (en onmogelijkheden), motivatie en kansen liggen. In de praktijk bouw je werkritme op, maak je je verhaal compleet, bouw je aan je netwerk en vergroot je je kansen op werk.

4. Werkhervatting

Wanneer stap 1,2 en 3 succesvol zijn doorlopen komt stap 4, de werkhervatting. Natuurlijk maken we gebruik van alle moderne middelen als pitchen, CV optimalisatie, online presentatie en sollicitatie oefeningen. Wij gaan graag verder; we begeleiden je tijdens het gesprek als dat kan, bellen na je eerste werkdag en helpen de werkgever met mogelijke regelingen en aanpassingen werkplek als nodig.

5. Nazorg

Werk vinden is een ding, maar werk behouden een tweede. Wanneer de stappen succesvol zijn doorlopen is het verduurzamen van het werk misschien nog wel het belangrijkste. De vertrouwensband die je hebt met je coach geeft veiligheid om transparant te blijven en op tijd te kunnen schakelen bij moeilijke situaties. Vaak zit deze nazorg al in het traject, maar vaak is het duurzamer om je vertrouwde consulent als jobcoach te vragen. In veel gevallen wordt dit door UWV vergoed en in enkele gevallen vanuit de werkgever. Door deze persoonlijke voorziening worden dienstverbanden vaak verlengd en verduurzaamd.

We blijven betrokken om een werkhervatting te verduurzamen. Zelfstandig waar kan, maar met ondersteuning als nodig. Onze coaches hebben allemaal een belangrijke kernkwaliteit en dat is ondernemen voor een ander. Wij zijn allemaal gewend om de kruiwagen te zijn waar nodig. Wij geloven er niet in om veel tijd te investeren in een vaardigheid aan te leren die misschien niet leerbaar is maar deze tijd compact en nuttig te gebruiken en de rest van de tijd te gebruiken voor het creëren van de broodnodige kans.

Kernbegrippen:

 • Veiligheid
 • Begrip
 • Jobcoaching
 • Zelf waar kan,
 • Ondersteund waar nodig
 • Vertrouwen
 • Samen
 • Succeservaring
 • Ervaringsleren
 • Netwerk
 • Eigen kracht