6 tips om angst te verslaan

6 tips om angst te verslaan

Het is een herfstachtige dinsdagavond als ik mijn auto parkeer achter de bibliotheek in Alkmaar. Ik ben hier voor een informatiebijeenkomst over angststoornissen. De parkeerplaats is donker en onder de enige lantaarnpaal is nog een plek vrij. Zonder erbij na te denken loop ik vanaf deze plek de donkere steeg in om bij de ingang te komen. Ineens schiet door mijn hoofd: “Hoe zou dit zijn voor iemand met een angststoornis?”

Het verhaal

Daar kom ik snel genoeg achter en wat ik ontdek is schrikbarend. Twee uur later, na een boeiend verhaal van de ervaringsdeskundige en een informatief verhaal van de GGZ-therapeut, is het antwoord heel helder: voor iemand met angst is mijn ervaring van daarnet niet te doen. Angst kan een verlammend monster zijn!  Een alledaagse activiteit zoals het bezoeken van de bibliotheek, waar ik hiervoor niet bij stil heb gestaan, wordt dan ineens letterlijk onmogelijk. Gelukkig krijg ik deze avond veel informatie en worden er praktische tips gegeven voor mensen met buitensporige angst en hun omgeving.

Veel mensen krijgen te maken met een angststoornis

  • 1 op de 5 mensen krijgt ooit een angststoornis;
  • Het afgelopen jaar had 10% van de mensen een angststoornis. Een snelle rekensom leert ons dat dit betekent dat maar liefst 1,7 miljoen Nederlanders het afgelopen jaar geconfronteerd zijn met een angststoornis.

Confronterende cijfers, maar ook geruststellend voor de angstigen onder ons. Heel veel meer mensen maken hetzelfde door! De grootste geruststelling: angst is goed te behandelen! Ik heb de tips voor jou en mensen om je heen hieronder verzameld.

Voor als je angst doormaaktVoor als iemand in je omgeving angst doormaakt
Paniek komt en gaat als een golf! Ook al voel je het op dat moment niet zo, maar binnen een paar minuten zal de ergste paniek afnemen. Probeer dit te herinneren als je het ervaart.

Merk je dat je ergens angst voor hebt?
Blijf dan doen waar je bang voor bent! Voorkom vermijding en ervaar dat het niet gevaarlijk is.

Ga (meer)  bewegen. Fietsen, wandelen, sporten: het helpt allemaal. Angst is namelijk ook fysiek.

Zorg voor regelmaat en ritme. Genoeg slapen en bij voorkeur op (ongeveer) vaste tijdstippen gaan slapen en opstaan.

Gebruik geen alcohol en drugs en drink geen cafeïne

Zoek hulp! Angst is goed te behandelen, ga naar jouw huisarts en praat er over. Voor jouw huisarts is jouw ervaring een normaal verhaal en zij/hij kan je helpen, echt waar!
Wees geduldig, biedt een luisterend oor.

Neem de angst serieus. Ook al is de reden dat iemand bang is niet rationeel, het gevoel van de angst is heel erg echt.

Steun iemand in het voorkomen van vermijding. Bespreek met je naaste wat diegene al wel kan proberen. Denk mee hoe je dat haalbaar kunt maken.

Ga niet sussen, afzwakken of proberen de aanleiding weg te nemen.
Geef iemand juist zelfvertrouwen en rust.

Probeer iemand te motiveren om professionele hulp te zoeken.

Zorg voor jezelf! Maak ruimte voor ontspanning zodat jij overeind blijft. Bewaak je eigen grenzen.

Mocht je meer informatie en tips willen voor het omgaan met angststoornissen dan volgen hier een aantal handige sites waar je op kunt kijken:

-> ook lotgenotengroepen!