Anna’s Tweede Spoor-re-integratietraject

Anna’s Tweede Spoor-re-integratietraject

Anna werkt al ruim vijftien jaar als administratief medewerker bij een kleine meubelproducent. Het is een leuke maar hectische baan en er zijn met regelmaat periodes van hollen en stilstaan. Ongeveer negen maanden geleden is Anna uitgevallen. Anna en haar werkgever zijn van goede wil en samen maken ze een Plan van Aanpak. Anna doet haar uiterste best om te re-integreren. Na enkele maanden wordt duidelijk dat re-integratie, met het doel om terug te keren in haar oude functie, niet mogelijk is. Ander passend werk is nu en in de toekomst niet voorhanden.

Werkgever schakelt hulp in

Anna’s werkgever voelt zich verantwoordelijk voor zijn personeel, worstelt met alle regels rondom re-integratie en roept onze hulp in. Een van de arbeidsspecialisten van Partner in Werk neemt contact met hem op en binnen een week vindt er een gesprek plaats. Samen kijken ze naar de omstandigheden, de bevindingen van de bedrijfsarts, de probleemanalyse, het Plan van Aanpak en de resultaten tot nu toe. 

Wat wordt er geconstateerd? 

Onze arbeidsspecialist maakt een balans op en stelt voor om in te zetten op re-integratie tweede spoor. Dit houdt in dat er wordt gezocht naar re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever en – indien nodig – in een andere functie. Het tijdig inzetten van een tweede spoor traject is belangrijk omdat UWV bij een eventuele WIA-aanvraag onderzoekt of de werkgever (tijdig) de juiste re-integratie inspanningen heeft verricht. Omdat duidelijk is dat terugkeer in de eigen functie is uitgesloten en er geen andere mogelijkheden binnen het bedrijf zijn blijft alleen een tweede spoor traject over. Anna’s bedrijfsarts is het eens met ons plan.

Een week later wordt Anna uitgenodigd voor een gesprek. Onze medewerker legt duidelijk uit wat re-integratie tweede spoor inhoudt, hoe de Wet verbetering Poortwachter werkt, wat passende arbeid is en hoe een traject bij Partner in Werk er uit komt te zien. Ook wordt er met Anna gesproken over haar mogelijke re-integratieplan en over onze ondersteuning in de vorm van aanbodversterking, proefplaatsingen, bemiddeling en nazorg. Zowel Anna als de werkgever zijn enthousiast en een kleine week later wordt er een overeenkomst getekend. Samen met haar vaste jobcoach gaat ze aan de slag en zullen we haar werkgever regelmatig op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen. 

Goed om te weten! Enkele Tips!

  • Wacht niet te lang met het opstarten van re-integratie tweede spoor. Als duidelijk is dat re-integratie in de eigen functie niet (meer) tot de mogelijkheden behoort is het raadzaam om verder te kijken. Overleg met Partner in Werk, een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts is aan te bevelen.

  • Voor werknemers kan het heftig zijn om te horen te krijgen dat er een tweede spoor traject ingezet gaat worden. Mensen kunnen dit spannend vinden of onzeker worden. Goede communicatie over het besluit, de begeleiding en wetgeving zijn in deze fase erg belangrijk.

  • Ook tijdens re-integratie tweede spoor blijft de werkgever aansprakelijk voor het re-integratiedossier en de re-integratie in zijn geheel en verantwoordelijk voor de doorbetaling van loon. Partner in Werk draagt zorg voor de vereiste inspanningen en terugkoppelingen en informeert, adviseert en ontzorgt werkgevers.

  • Bij de poortwachterstoets van het UWV, die plaatsvindt na twee jaar ziekte, wordt vooral gekeken naar de re-integratie inspanningen en vervolgens pas naar de resultaten. Te lang wachten met het opstarten van een tweede spoor traject kan worden bestraft met een loonsanctie van maximaal één jaar. Tijdens deze periode geldt een opzegverbod. Pas na een positief oordeel over de geleverde inspanningen wordt het recht op een WIA- of WW-uitkering beoordeeld. 

Anna is een gefingeerde naam.