Autisme en werk

Autisme en werk

Zaterdag 6 april heeft Partner in werk actief deelgenomen met de ‘Autisme en werk’-markt op de praktijkschool in Stede Broec. De laatste bijeenkomst hebben wij ouders geholpen met jongeren die vastlopen op werk. Of deze ouders hebben wij participatieadvies gegeven over welke route je moet bewandelen voor de gewenste ondersteuning. Hiermee geven wij in ieder geval een steuntje in de rug voor de werkrichting.

Te weinig aandacht

Partner in werk heeft gemerkt dat de afgelopen jaren sterk wordt ingestoken op het vinden van werk. Hierbij merken we dat er recent weinig aandacht is voor het stuk werk behoud. Werkervaringen worden hierdoor vaak faalervaringen voor alle partijen. Dit is onnodig. Met goede begeleiding voor alle partijen kan werk vaak behouden worden.

Jobcoaching is hier al jaren een goed middel voor. Zeker een externe jobcoach die ook actief is in het systeem van de kandidaat kan vaak meer betekenen dan waar een werkgever in kan voorzien. Meer dan eens waren het praktische ongemakkelijkheden. Soms eenvoudig oplosbaar, zoals reiskosten, niet durven hersteld melden, geen openheid durven geven of andere spanningen die de communicatie bemoeilijkten en tot onnodig ziekmelden of zelfs baanverlies leiden.

We zien met enige regelmaat voorbeelden van bedrijven die geleerd worden hoe zij de medewerker moeten begeleiden, maar dat er vaak weinig aandacht is voor het systeem om de kandidaat heen. Wanneer je coaching krijgt van iemand die ook je werkgever is zal dit altijd een bepaalde lading met zich meenemen. Dit staat de transparantie in de weg en de communicatie wordt hierdoor belemmerd. Daarnaast wordt weinig achter de voordeur opgelost.

Maatwerk

Een goede jobcoach is iemand die maatwerk levert. Wanneer het systeem om een kandidaat heen goed is ingeregeld kijken wij hoe wij dit kunnen borgen. Hierbij zoeken wij naar mogelijkheden binnen het bedrijf om de vakinhoudelijke en werkbegeleiding aan over te dragen.

Zolang een jobcoach in dienst is van onze organisatie zijn ze altijd beschikbaar (ook na afloop van een traject) voor een praktische vraag van de werknemer of werkgever. Wij zien bijvoorbeeld dat bij een wisseling van leidinggevende of organisatiestructuur vaak dat onze client niet kan meekomen en hierdoor dreigt uit te vallen.

Op zo’n moment kan de vertrouwensband en wat inzichten van buitenaf het verschil maken tussen baanverlies en baanbehoud. Wanneer werkgever en werknemer goed begeleid worden, dan worden plaatsingen duurzaam en zie je het zelfvertrouwen groeien. Je behoud draagvlak bij alle partijen en men blijft langduriger werken.

Powerpoint

Partner in Werk stelt de lezing (in de vorm van een powerpoint) gemaakt over het behoud van werk voor mensen met autisme. Deels gestoeld op methodieken, maar ook vanuit onze ervaring geschreven. Voor degene die willen kan deze verstuurd worden, neem dan even contact op met Sander Tensen, [email protected].