Ben jij geschikt om sociaal ondernemer te zijn?

Ben jij geschikt om sociaal ondernemer te zijn?

Om die vraag te beantwoorden leggen we eerst even uit wat sociaal ondernemen eigenlijk is. Een sociaal ondernemer verschilt niet zo veel van de gemiddelde ondernemer. Naast bedrijfsresultaat heeft de sociaal ondernemer echter ook een hart voor de kwetsbare groepen mensen in de samenleving. Een sociaal ondernemer staat voor een inclusieve arbeidsmarkt. Een sociaal ondernemer ziet wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze misschien niet meer kunnen. En streeft naar een samenleving waarin mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen.

Sociaal ondernemen: hoe doe ik dat? 

Niet iedere ondernemer die graag sociaal zou willen ondernemen doet dat ook. En dat is niet uit onwil, maar omdat ze vaak onvoldoende kennis hebben over de regelingen die er bestaan om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Partner in Werk heeft die kennis wel in huis, en denkt altijd met werkgevers mee hoe ze het beste van deze regelingen gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld een no risk polis bij ziekte, loonkostenvoordeel of het gebruik maken van een proefplaatsing. Maar we denken ook graag mee over de praktische kant. Zoals hoe je het beste een plek voor iemand met een beperking creëert, of hoe je met zijn of haar beperking om moet gaan. 

Wat is er nodig voor sociaal ondernemen? 

Om socialer te gaan ondernemen zijn er een aantal zaken waar je goed over na moet denken. Er dient voldoende rust en ruimte te zijn binnen je bedrijf om iemand met een beperking een plek te geven. Jij en je medewerkers moeten voldoende tijd hebben om iemand in te werken en te laten acclimatiseren. Ook moet je bereid zijn om mee te denken met je werknemer. Bijvoorbeeld door een functie iets aan te passen zodat die beter bij de sterke kanten van je werknemer aansluit. En bedenk dat als je sociaal gaat ondernemen je vaak met kwetsbare mensen te maken hebt die, ondanks hun kwaliteiten, een terugslag kunnen krijgen.  

Wat krijg je er voor terug? 

Als je aan de slag gaat met sociaal ondernemen zijn er dus best wel wat dingen om over na te denken. Maar als je de mogelijkheden hebt binnen je bedrijf, en je er vol voor gaat, is de voldoening des te groter. Je komt er achter wat voor een kwaliteiten sommige ‘vergeten’ groepen hebben. Als je merkt wat het betekent voor zo iemand om eindelijk de kans te krijgen op de arbeidsmarkt is dit heel erg waardevol. Dat levert een goed gevoel voel op, bij jou en bij je werknemer. Sociaal ondernemen: wij zijn voor!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

[email protected]
085 07 05 820