De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht!

De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht!

Het arbeidsrecht zal in 2020 (weer) veranderen en zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) opvolgen. Dit heeft tot gevolg dat er het nodige voor werkgevers en werknemers gaat veranderen. In deze blog vat ik de belangrijkste wijzigingen samen.

Ontslag

Het wordt over iets meer dan een jaar makkelijker (en duurder) om werknemers te ontslaan. Is er op dit moment één duidelijke en goed onderbouwde reden voor ontslag nodig (een zogenoemde a-h grond), vanaf 2020 mag je verschillende redenen opsommen (de cumulatieve ontslaggrond). Stel, je medewerker functioneert niet helemaal goed en de relatie is ook een beetje verstoord, dan is dit per 2020 (in beginsel) voldoende om iemand met succes te kunnen ontslaan. Dit gaat werkgevers wel meer geld kosten: bovenop de transitievergoeding een bedrag ter hoogte van maximaal 50% van diezelfde transitievergoeding.

Flexcontract

Vanaf 2020 mogen werkgevers weer drie jaar lang flexcontracten verstrekken (maximaal drie). Het wordt dus weer zoals het was voor de Wet Werk en Zekerheid. Ook de ketenontbindingsperiode gaat bij tijdelijk terugkerend werk terug van zes naar drie maanden.

Proeftijd

Verstrek je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan mag je een proeftijd overeenkomen van maximaal vijf maanden. Dit is nu twee maanden. Bij een proeftijdontslag geldt het concurrentiebeding niet, of je moet als werkgever een zwaarwegend belang hebben maar dit komt in de praktijk zelden voor.

Hogere WW-premie

De WW-premie die je betaalt voor tijdelijk personeel gaat omhoog. De overheid wil werkgevers stimuleren om meer mensen in vaste dienst te nemen.

Transitievergoeding

Werknemers hebben vanaf dag één recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Zo wordt de verhoging van de transitievergoeding vanaf 10 jaar afgeschaft.

Oproepovereenkomst

Bij oproepovereenkomsten is een werknemer niet meer verplicht om aan een oproep van de werkgever gehoor te geven als deze oproep niet tenminste vier dagen van te voren schriftelijk is gedaan. Roep je iemand vier dagen van te voren op maar annuleer je de arbeid binnen dezelfde periode? Dan houdt de werknemer het recht op loon voor de opgeroepen periode.

Compensatie transitievergoeding bij ziekte

Werkgevers blijven verplicht om bij ziekte maximaal 104 weken loon door te betalen. Om een slapend dienstverband te voorkomen worden werkgevers per 2020 gecompenseerd m.b.t. de transitievergoeding bij ontslag na langdurig ziekteverzuim.

Payroll

Werknemers die werken via een payrollbedrijf hebben recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienst zijn van de opdrachtgever.

Bovenstaande overzicht is met uiterste zorg samengesteld, maar kan door politieke ontwikkelingen nog wijzigen.