Een loon-sanctie: hoe te voorkomen?

Een loon-sanctie: hoe te voorkomen?

De loon-sanctie: het is een van de grootste zorgen die je als werkgever hebt zodra je met de Wet verbetering poortwachter te maken krijgt. In dit artikel zetten we uiteen hoe je een loon-sanctie kunt voorkomen.

Wat kan leiden tot een loon-sanctie?

Om zowel werkgever als werknemer te laten voldoen aan hun verplichtingen die moeten leiden tot een goede re-integratie, worden aan de documentatie eisen gesteld. Als werkgever heb je alleen controle over je eigen rol in dit proces. Het is dus verstandig om vast te stellen wat die rol precies is. Wanneer je als werkgever de administratie niet correct bijhoud, of de re-integratie niet goed uitvoert, dreig je een niet-actieve werknemer langer door te betalen. Vaak gebeurt dit onbedoeld en is het makkelijk te voorkomen.

Intern houden? Of toch uitbesteden?

In het eerste jaar van het verzuim kijkt een bedrijf meestal nog samen met een verzekeraar of arbodienst naar een interne oplossing. Per slot van rekening heb je dan een duidelijk overzicht over het proces. Maar uiteindelijk kan blijken dat een werknemer niet verder komt in het bedrijf. In zo’n situatie wil het gevoel nog weleens ontstaan dat de controle en het overzicht verdwijnt.

Een re-integratiebureau kan helpen een loon-sanctie te voorkomen.

Dat gevoel hóeft niet per se te stroken met de werkelijkheid. Juist door het proces uit handen te geven, zorg je ervoor dat je jouw kerntaken naar behoren uit kunt voeren. Een re-integratiebureau ontzorgt jou en je bedrijf op het verzuimdossier.

Met het oog op je financiën is het logisch dat je als werkgever controle wilt houden over het proces. Je probeert zoveel mogelijk zelf de stappen door te nemen. Toch is dit juist een valkuil die tot extra kosten kan leiden. Zelfs de grootste bedrijven met een eigen afdeling Personeelszaken kiezen ervoor externe experts in te schakelen om re-integratie van een werknemer in goede banen te laten leiden.

Externe experts als bij Partner in Werk zorgen ervoor dat het hele proces volgens de eisen van het UWV verloopt. Bijkomend voordeel van onze methode: tot nu toe zijn, naast de opdrachtgevers, ook de werknemers tevreden over het resultaat.