Einde loondoorbetalingsplicht, betekent dat einde arbeidsovereenkomst?

Einde loondoorbetalingsplicht, betekent dat einde arbeidsovereenkomst?

Na 104 weken ziekte van een personeelslid eindigt de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever (einde wachttijd). Dit betekent dat de werkgever geen loon meer hoeft te betalen. Legt het UWV geen loon-sanctie op, dan zal de medewerker een WIA- of WW-uitkering ontvangen. Met het einde van de loondoorbetalingsplicht is echter niet de arbeidsovereenkomst automatisch beëindigd. Zolang de arbeidsovereenkomst niet ontbonden wordt, is er juridisch gezien sprake van een slapend dienstverband. De medewerker ontvangt een uitkering in plaats van loon, werkt door ziekte niet, maar is nog steeds in dienst.

Hoe de arbeidsovereenkomst te beëindigen?

Om de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte – het opzegverbod bij ziekte is niet meer van toepassing – te beëindigen zijn er twee mogelijkheden: een vaststellingsovereenkomst of het aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf. Dit kan online via het werkgeversportal van UWV. Laatstgenoemde zal deze vergunning alleen verlenen als de zieke medewerker niet binnen 26 weken zal herstellen en wanneer er geen passende arbeid voor de zieke medewerker is.

Wat als de arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd?

Wanneer je iemand na 104 weken ziekte niet ontslaat, blijft de arbeidsovereenkomst dus gewoon in stand. Het gevolg hiervan is dat hoe langer deze duurt. hoe meer transitievergoeding moet worden betaald bij het uiteindelijke ontslag. De berekening van deze transitievergoeding wordt bepaald op basis van de duur van het dienstverband, het salaris en de leeftijd van de werknemer. Voor mensen van 50 jaar en ouder geldt een speciale overgangsregeling.

Kies je ervoor om het dienstverband slapend te houden, dan kies je ook voor de risico’s die hiermee gepaard gaan. Dat een dienstverband slaapt, wil zeggen dat een dienstverband weer wakker kan worden. Zo kan je personeelslid (gedeeltelijk) herstellen en zijn recht op (aangepast) werk opeisen. Als werkgever kun je bij terugkeer van gezondheidsklachten wederom belast worden met de re-integratieplicht.