Inclusief ondernemen: Wilgaerden Leekerweide

Inclusief ondernemen: Wilgaerden Leekerweide

WilgaerdenLeekerweideGroep heeft een inclusief personeelsbeleid. Met andere woorden: onder het personeel krijgen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Wat zijn de voordelen van inclusief ondernemen? Hoe zorg je actief voor een inclusief personeelsbeleid, hoe begeleid je mensen met een arbeidsbeperking het beste en: wat zijn de voordelen van inclusief ondernemen? Robert Schotanus gaat over de IT-afdeling van WilgaerdenLeekerweideGroep en laat zijn licht erover schijnen.

Wilgaerden en Leekerweide

Het is inmiddels alweer enkele jaren geleden dat Wilgaerden en Leekerweide samen fuseerden tot de WilgaerdenLeekerweideGroep. Een wat ongebruikelijke fusie. Tenslotte was Wilgaerden een zorginstelling voor ouderen en Leekerweide een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn verschillende takken van sport.

Toch was het samengaan van de twee niet onlogisch. De hoeveelheid menskracht en financiële middelen worden in de zorg steeds minder, terwijl tegelijkertijd de zorgvraag steeds groter en complexer wordt. Het is dus goed om als zorginstelling een breed aanbod te kunnen leveren en ook wat bredere expertise in huis te hebben.

Verder wordt het steeds belangrijker om de maatschappij te betrekken bij zorgvragen, geeft Robert aan. Daarom heeft WilgaerdenLeekerweideGroep verschillende zusterorganisaties, zoals VrijwilligersNH, een uitzendbureau voor vrijwilligerswerk, en VrijetijdsbestedingNH, dat activiteiten organiseert voor ongeveer elke doelgroep. WilgaerdenLeekerweideGroep wil daarnaast de omgeving van zorgvragers meer betrekken bij het zorgproces.

Inclusief ondernemen, wat is het en hoe pak je het aan?

Wat is volgens Robert nou precies inclusief ondernemen? Het principe is wat hem betreft feitelijk deels praktisch van aard. Als je ziet dat het binnen je eigen directe kring moeilijker wordt om aan mensen te komen, zul je verder moeten gaan kijken. Het is dan nuttig om als organisatie open te gaan staan voor mensen die om wat voor reden dan ook minder makkelijk aan werk komen.

Bij een zorginstelling als WilgaerdenLeekerweideGroep zit het inclusief ondernemen al wat in de genen. om rekening te houden met iemands beperkingen en te kijken naar wat iemands mogelijkheden zijn. Cliënten van de organisatie kunnen bijvoorbeeld ook voor de organisatie werkzaamheden doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen meehelpen in de ouderenzorg. De verschillende zusterorganisaties kunnen hier eveneens een rol hebben.

Wat Robert betreft moet de IT-afdeling van de organisatie dezelfde inslag krijgen. Robert kijkt dus naar hoe hij ook binnen zijn eigen afdeling iemand een plek kan geven en zich kan laten ontwikkelen. Zoekt een iemand een werkplek bijvoorbeeld vanuit een re-integratiebureau, dan gaat Robert altijd het gesprek aan. Er wordt in zo’n geval nagegaan of er een geschikte functie voor diegene is en of deze persoon ook goede begeleiding kan krijgen.

Robert richt zich altijd op de mogelijkheid voor iemand om te groeien. Als hij denkt dat hij iemand niet de juiste begeleiding kan geven en dat een plaatsing binnen de organisatie waarschijnlijk vooral voor frustratie zal zorgen bij die persoon, is hij daar eveneens eerlijk over.

Inclusief ondernemen in de praktijk

Er meldt zich een kandidaat met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe gaat dit op de IT-afdeling in zijn werk? Robert noemt het voorbeeld van een kandidaat, die begeleid werd door Linda van re-integratiebureau Partner in Werk en na langdurige uitval een werkervaringsplek zocht . Deze persoon kreeg in eerste instantie één klus om zich op te kunnen focussen.

Uiteindelijk bleek dat de kandidaat vanuit diens achtergrond al aardig wat kennis en ervaring had. Het aantal uren kon steeds wat worden uitgebreid. Misschien kun je nu ook jezelf naar buiten toe wat meer gaan verkopen, werd er vervolgens gezegd. Ga eens her en der langs om jezelf en je ideeën te presenteren.

Voor menig IT’er wil zoiets nog weleens een opgave wil zijn. Zeker als het gaat om iemand met een arbeidsbeperking of iemand die al wat langer uit de running is. Maar op die manier kan iemand wél steeds wat stressbestendiger worden en steeds beter zichzelf staande houden. Gaat de kandidaat uiteindelijk betaald aan de slag bij een andere organisatie, dan kan dat veel waarde hebben.

Mensen met een arbeidsachterstand

Wil je, als je aan inclusief ondernemen doet, mensen met een achterstand echt een kans geven om zich te ontplooien? Dan zal maatwerk nodig zijn. Als een kandidaat zich meldt voor een werkervaringsplek, dan wordt voor diegene als het ware een tijdelijke functie gecreëerd. Zo’n functie moet dan uiteraard passen bij iemands achtergrond. Linda’s kandidaat was bijvoorbeeld data-analist; dan laat je iemand geen systeembeheer doen. Vervolgens kan worden ingeschat wat iemands belastbaarheid is wat betreft het aantal uren. Je kijkt ook naar of iemand bijvoorbeeld nog wat meer taken kan doen.

Bij de persoonlijke begeleiding kan een jobcoach erg helpen. Een jobcoach bespreekt met de kandidaat de doelen en hoe die te realiseren. Daarnaast kan de jobcoach met de kandidaat bespreken hoe die het beste om kan gaan met bepaalde sociale situaties.

De jobcoaches van Partner in Werk hebben bovendien kennis over wet- en regelgeving waar mensen met een arbeidsbeperking mee te maken hebben. Samen met de P&O-afdeling van WilgaerdenLeekerweideGroep kon Linda alle administratie rond haar kandidaat afhandelen. Op zijn beurt kan Robert in zijn begeleiding meer op de inhoud voor uitdaging zorgen.

Werkgeluk bij inclusief ondernemen

Bij inclusief ondernemen speelt ook werkgeluk over het algemeen een rol. Volgens Robert komt werkgeluk heel vaak neer op het idee hebben dat je van toegevoegde waarde bent. Dat geldt zowel vakinhoudelijk als in bredere zin: voelt iemand zich opgenomen in de maatschappij? Daarom wordt de waarde die een kandidaat voor de organisatie heeft in gesprekken altijd benoemd.

Erg belangrijk volgens Robert is ook om, wanneer je iemand coacht, echt de mens te zien. Met al diens beperkingen en kwaliteiten. Je moet als leidinggevende ongeveer weten wat er bij iemand op de achtergrond speelt. Mensen willen naar Roberts idee niet alleen maar op hun directe prestaties beoordeeld worden. Je wilt mensen echt het gevoel geven dat ze er als persoon mogen zijn.

Maar het werkt ook de andere kant op. Robert haalt zelf erg veel voldoening uit het coachen van mensen. Hij vindt het mooi om deze mensen te zien opbloeien en meer zelfstandig te zien worden.

Tips voor werkgevers en leidinggevenden

Robert adviseert werkgevers om in ieder geval altijd met een open blik het gesprek aan te gaan met mensen met een arbeidsachterstand. Deze mensen kunnen veel te bieden hebben. Zet iemand liever niet op een bestaande functie waar veel vanaf hangt, maar creëer voor iemand een aanvullende plek. Dan is er de ruimte voor diegene om zich te ontwikkelen en om de persoon in kwestie te kunnen begeleiden. En: haal vooral plezier uit het feit dat je iemand verder helpt op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.