Mensen met afstand aannemen op proef

Mensen met afstand aannemen op proef

Als werkgever ben je misschien huiverig voor het aannemen van iemand die ziek is geweest of een arbeidsbeperking heeft, maar dat hoeft niet. UWV heeft voorzieningen in het leven geroepen om risico’s voor je weg te nemen. Dit zorgt ervoor dat jij mensen met een afstand een kans kan geven… en hoe leuk is het als dat lukt! In deze blog gaan we in op de proefplaatsing, want dit is de perfecte voorziening om (kosteloos) te onderzoeken wat voor vlees je in de kuip hebt. Lees je mee?

Wat is een proefplaatsing?

Deze voorziening van het UWV maakt het mogelijk om iemand twee maanden op proef in dienst te nemen met de intentie om iemand daarna aan te nemen. De proefplaatsing komt ter vervanging van de proeftijd en de werknemer werkt in die twee maanden met behoud van uitkering. De maximaal mogelijke tijd voor een proefplaatsing is zes maanden, maar dit wordt alleen in hele uitzonderlijke en goed beargumenteerde gevallen ingezet.

Wat zijn de voorwaarden voor een proefplaatsing?

De overeenkomst die je met elkaar aangaat kent wel voorwaarden. Het UWV heeft deze voorwaarden net aangepast. Wij zetten op een rijtje waar jij als werkgever aan moet voldoen om iemand een proefplaatsing te mogen geven.

1. Goedkeuring van het UWV

Je vraagt de plaatsing samen met de sollicitant (of met ons) aan via het formulier ‘Aanvraag proefplaatsing’. Het UWV kan de plaatsing afkeuren als het bijvoorbeeld vindt dat de sollicitant ook zonder proefplaatsing voldoende kansen op werk heeft of niet geschikt is voor de functie. Binnen twee weken geeft UWV uitsluitsel over de aanvraag proefplaatsing.

2. Geen salaris, wel uitkering

De sollicitant komt in aanmerking voor een proefplaatsing als hij of zij een uitkering bij het UWV heeft. Dit is een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering. Je hoeft tijdens de proefplaatsing geen loon te betalen en de kandidaat werkt met behoud van uitkering.

3. Aansprakelijkheidsverzekering

Vroeger moest je als werkgever voor een proefplaatsing zowel een ongevallen- als een aansprakelijkheidsverzekering regelen. Omdat lang niet alle bedrijven een ongevallenverzekering hebben is dit sinds kort geen voorwaarde meer. Je hoeft dus alleen voor een aansprakelijkheidsdekking te zorgen, maar meestal heb je die al voor je overige werknemers en de werknemer die op proefplaatsing komt valt daar gewoon onder.

4. Dienstverband na proefplaatsing

Stel: je wordt tijdens de proefplaatsing helemaal weggeblazen door de kwaliteiten van de sollicitant, dan wil je graag een contract bieden! Hier hangen twee voorwaarden aan: de lengte van dit contract moet tenminste zes maanden zijn en het aantal arbeidsuren moet minimaal hetzelfde zijn als tijdens de proefplaatsing. Vind je je nieuwe werknemer sympathiek, maar nog niet optimaal functionerend? Wellicht is een aangepaste loonwaarde en jobcoaching mogelijk.

5. Duur van de proefplaatsing

Een proefplaatsing duurt standaard twee maanden. Heb je toch meer tijd nodig, dan kun je dat op het aanvraagformulier aangeven. Let op! Biedt geen proefplaatsing aan die langer is dan de verwachte resterende duur van het recht op ziekengeld van de sollicitant. Dat is namelijk niet mogelijk.

6. Aanvullende voorwaarden WW

Heeft de sollicitant een WW-uitkering dan gelden er twee aanvullende voorwaarden. De sollicitant moet dan minimaal drie maanden werkloos zijn en zonder hulp moeilijk aan werk kunnen komen. Uitzondering hierop is als hij of zij jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft.

Geïnteresseerd in een proefplaatsing?

Als je twijfelt of iemand door ziekte of beperking geschikt is voor een functie: check of een proefplaatsing mogelijk is! Als je hier hulp bij nodig hebt of gewoon meer info over proefplaatsingen wilt, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag op weg. Misschien geef jij dan iemand net die kans die hij nodig heeft. De kans om te laten zien wat hij waard is en mee te draaien in de samenleving.