MKB’er heeft verplichte nieuwe Arbobeleid niet op orde

MKB’er heeft verplichte nieuwe Arbobeleid niet op orde

Een groot deel van de kleine bedrijven met personeel heeft het Arbobeleid niet op orde en voldoet niet aan de nieuwe Arbowetgeving die op 1 juli van dit jaar is ingegaan. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het ministerie van SZW. Uit het onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld maar één op de vier bedrijven een basiscontract heeft met een arbodienstverlener. De meeste kleine bedrijven zouden de wettelijk vereiste wijzigingen nog moeten doorvoeren in hun organisatie.

De belangrijkste veranderingen per 1 juli 2018

 • Iedere werkgever moet een basiscontract hebben afgesloten met een Arbodienst
 • De bedrijfsarts heeft altijd vrije toegang tot de werkvloer
 • Werknemers mogen zonder goedkeuring van de werkgever preventief de bedrijfsarts bezoeken met vragen die betrekking hebben op werk en gezondheid
 • Werknemers hebben recht op een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts die bij een andere dienstverlener werkt
 • Werkgevers moeten een preventiemedewerker benoemen
 • De bedrijfsarts moet beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

De boetes

 • Geen basiscontract: € 1.500;
 • Geen mogelijkheden bieden tot een second opinion: € 1.500;
 • Het niet juist ter beschikking stellen van een second opinion: € 750;
 • Geen preventiemedewerker: € 1.500;
 • Geen gelegenheid bieden voor een open spreekuur: € 1.500.

Is het Arbobeleid nog niet in orde in jouw organisatie? Voorkom bovenstaande boete(s) door dit snel in orde te maken.