Nieuwe plannen WIA: wat ze betekenen voor jou als werkgever

Nieuwe plannen WIA: wat ze betekenen voor jou als werkgever

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte afgelopen maand een aantal nieuwe plannen bekend rondom de WIA. Als re-integratiebedrijf beseffen we dat het soms lastig is om door de bomen het bos te blijven zien. Daarom proberen wij werkgevers altijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe regelingen. En hoewel de plannen pas over een aantal jaar ingaan, lees je hieronder alvast wat de minister van plan is. En wat de plannen voor jou als werkgever betekenen.

De WIA

Als één van je werknemers langdurig ziek wordt en hierdoor niet of minder kan werken, komt hij de eerste twee jaar in de Ziektewet terecht. Na deze twee jaar komt hij vervolgens in de WIA terecht. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het doel van de WIA is om zoveel mogelijk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten aan het werk te helpen en te houden. Minister Koolmees wil de WIA op drie punten aanpassen: het invoeren van een extra financiële tegemoetkoming voor werkgevers, het leidend maken van het advies van de bedrijfsarts en het aantrekkelijker maken van werkhervatting.

Extra financiële tegemoetkoming

In de vorm van een premiekorting krijgen (kleine) werkgevers een extra financiële tegemoetkoming. Deze korting kun je als werkgever toepassen op de door jou af te dragen Aof-premie tot een maximum van € 1.200,- per jaar. Omdat het in de praktijk niet mogelijk is om alleen kleine werkgevers tegemoet te komen, krijgen alle werkgevers vanaf 2021 deze korting.

Advies bij verzuimbegeleiding

Als werkgever ben je verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor de verzuimbegeleiding van je zieke werknemer. Maar zelfs als je het advies van de arts netjes opvolgt kan het UWV een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting aan je opleggen als het de visie van de arts niet deelt. Veel werkgevers vinden deze onzekerheid over eventuele loonsancties vervelend. Vanaf 2021 wil minister Koolmees daarom het advies van de arts leidend maken, en hoef je als werkgever dus minder bang te zijn voor sancties.

Werkhervatting

Het uitgangspunt van de WIA is dat weer gaan werken moet lonen. In de praktijk is dit momenteel echter niet altijd zo. Dit komt doordat als iemand meer gaat verdienen zijn arbeidsongeschiktheidspercentage omlaag gaat. Het resultaat daarvan kan zijn dat de aanvullende WIA-uitkering flink wordt verlaagd of zelfs helemaal vervalt.  Om dit te voorkomen wil de minister vanaf volgend jaar het arbeidsongeschiktheidspercentage vijf jaar lang niet verlagen bij toename van inkomen uit arbeid. Zo wordt het voor jouw werknemer altijd voordeliger om weer aan het werk te gaan.

Nieuwe ontwikkelingen

Genoeg om over na te denken en in de gaten te houden als werkgever. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn houden we je uiteraard op de hoogte.