Onzekerheid over nieuwe plannen Wajong

Onzekerheid over nieuwe plannen Wajong

De Wajong is er sinds zijn introductie niet eenvoudiger op geworden. En daar wil staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid graag iets aan doen. Met een nieuw wetsvoorstel wil ze de Wajong begrijpelijker maken.

Wajong: made in 1998

De Wajong, voluit de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, bestaat al sinds 1998. De regering heeft de Wajong daarna twee keer aangepast: in 2010 en 2015. Inmiddels bestaan er daardoor nu drie regelingen naast elkaar: de oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015. Iedere Wajong-variant heeft weer aparte regels. Niet zo gek dat je het als Wajonger soms niet helemaal meer snapt.

Vraagtekens

De huidige Wajong heeft nóg een belangrijk probleem: voor Wajongers bestaan er vaak vraagtekens of ze er wel op vooruit gaan als ze weer gaan werken. Hierdoor kiezen Wajongers vaak voor de zekerheid van een uitkering. Begrijpelijk, maar er is natuurlijk meer dan alleen geld. Door te gaan werken doe je weer werkervaring op, ga je nieuwe sociale contacten aan en werk je aan je eigen toekomst. Wij raden dan ook altijd aan om in ieder geval de mogelijkheid om weer te gaan werken goed te onderzoeken.

Nieuwe plannen

Om de Wajong eenvoudiger en begrijpelijker te maken wil de staatssecretaris dat het inkomen van alle Wajongers op dezelfde manier berekend gaat worden. Daarbij is het uitgangspunt dat als je ervoor kiest om (weer) te gaan werken je altijd meer geld krijgt dan als je thuis blijft zitten.

So far so good, maar daarna wordt het toch weer een stuk ingewikkelder. Sommige Wajongers hebben namelijk een bepaalde loonwaarde, omdat ze niet meer volledig kunnen werken. Om ook deze Wajongers een totaalinkomen te laten verdienen dat op het niveau van het minimumloon ligt, heeft de staatssecretaris één formule bedacht. Aan de hand hiervan wil ze het UWV alle uitkeringen laten berekenen.

Reactie UWV

Het UWV zelf ziet de plannen echter niet helemaal zitten. Het denkt dat de plannen wel uitvoerbaar zijn, maar het belangrijkste doel van de staatssecretaris – vereenvoudiging – wordt er niet mee bereikt. Omdat de regels niet uitlegbaar zouden zijn aan Wajongers, blijft het voor hen onduidelijk wat ze gaan verdienen als ze weer aan het werk gaan. En zolang dat het geval is, blijft een belangrijke belemmering voor Wajongers om weer aan het werk te gaan, bestaan.

Werken aan jouw toekomst

Staatssecretaris Van Ark gaat met de kritiek aan de slag. Ze vindt het namelijk erg belangrijk dat zoveel mogelijk Wajongers weer aan het werk gaan. En daar zijn wij het volledig mee eens. We hopen dat de staatssecretaris erin slaagt om duidelijkheid over het inkomen van Wajongers te creëren. Zo is er alleen maar meer reden voor jou als Wajonger om weer aan het werk te gaan. Met plezier weer meedoen in de samenleving. Werken aan je toekomst. Én meer geld verdienen. Wij hebben er alle vertrouwen in!