Stimuleringsmaatregelen voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt

Stimuleringsmaatregelen voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt

We gaan er geen doekjes om winden; iemand met afstand tot de arbeidsmarkt aannemen kan risicovol zijn en vraagt soms meer van jou als werkgever. Soms ook niet hoor en dan is er ineens een gouden win-win situatie. We zien vaak genoeg dat het wél lukt, maar nog vaker zien wij dat werkgevers niet op de hoogte zijn van de stimuleringsmaatregelen en medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt daarom schuwen. Zonde! Graag leggen we je hieronder uit hoe het werkt en mocht je het dan eens willen proberen, dan ontvangen we graag je vacature.

Dit zijn de stimuleringsmaatregelen voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt

Ondersteuning van het UWV

Om te beginnen is het goed te weten dat iedereen met een uitkering in beeld is bij het UWV. Bij iedere uitkeringsgerechtigde heeft een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige meegekeken. Zij beoordelen de belastbaarheid van het individu en gezamenlijk bespreken ze wat nodig en mogelijk is. UWV steunt een werkgever bij vrijwel alle onderstaande stimuleringsmaatregelen en wij doen dat ook.

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon (WML). Het WML gaat uit van 100% arbeidsproductiviteit, maar soms is dat voor een persoon met afstand niet mogelijk. Als een medewerker minder productief is, dan kan de werkgever gecompenseerd worden. Dit kan met maximaal 70%. Bij minder dan 30% arbeidsproductiviteit zullen wij adviseren beschut werk of zelfs dagbesteding in te zetten.

Jobcoaching en begeleiding voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Een jobcoach kan heel prettig zijn om een nieuwe medewerker in te werken en om de afstand tot de werkplek te verkleinen. Wanneer iemand een WAO, WIA, WAZ of Wajong-uitkering heeft komt diegene in aanmerking voor een jobcoach. Een jobcoach wordt niet alleen bij aanvang van werkzaamheden ingezet, soms ook wanneer de werkzaamheden van de werknemer veranderen of als de samenwerking tijdelijk niet lukt. De jobcoach wordt bekostigd door de overheid en het UWV behandelt de aanvraag, toekenning en betaling.

Vergoeding aanpassing werkplek

Wij zijn gek op praktische oplossingen. Wist je dat je aanpassingen op de werkplek vergoed kunt krijgen? Let daarbij op dat je de begrootte kosten éérst aanvraagt bij het UWV en dan pas aanschaft/ verbouwt. Dat is namelijk een van de eisen om vergoedingen van de werkplek aangepast te krijgen. Bij aanpassingen kan je denken aan verlaagde of verhoogde bureau’s, aangepaste software en zelfs het verbouwen van de werkplek zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Er zijn nog meer stimuleringsmaatregelen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt

No Risk polis voor voor mensen uit het doelgroepregister

De No Risk polis dekt het grootste deel van de kosten wanneer je iemand uit de doelgroep banenafspraak (het doelgroepregister) aanneemt. UWV beheert dit register en je kunt met het BSN nummer van je medewerker opvragen of hij/ zij erin staat. De No Risk polis is geen papieren polis die je fysiek ontvangt wanneer je iemand met afstand aanneemt. De No Risk polis is gekoppeld aan de persoon, maar het is aan de werkgever om ziektemeldingen én beter meldingen te maken. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Wanneer je een van onze kandidaten in dienst neemt kijken wij met je mee en attenderen we je op regelingen. Wil je meer weten over de No Risk polis? Lees dan onze blog die daar speciaal over gaat.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Wordt vaak verward met loonkostensubsidie, maar is anders. LKV is namelijk een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Om precies te weten welke stimuleringsmaatregelen op jouw medewerker van toepassing zijn kan je ook kijken op de subsidiecalculator.

De werkervaringsplek

Tot slot benoemen we graag de werkervaringsplek. Deze geeft je de mogelijkheid om iemand – kosteloos – héél goed in te werken. Dit is leuk wanneer iemand affiniteit heeft met je werkzaamheden of nog wil onderzoeken of het wat voor hem of haar is. Een werkervaringsplek mag langer duren dan een proefplaatsing en, in tegenstelling tot de proefplaatsing, teken je geen intentieverklaring om iemand in dienst te nemen. Het is natuurlijk wel leuk als het zo goed gaat dat dat lukt. In een aparte blog schreven we over wat je in huis moet hebben om iemand een werkervaringsplek te bieden. Lees het hier.