De Jonggehandicaptenkorting

De Jonggehandicaptenkorting

De jaarlijkse belastingaangifte: het is voor velen niet de allerleukste bezigheid, maar toch is het dé manier om van de Belastingdienst geld terug te krijgen. Zeker voor mensen met een Wajong-uitkering loont het om hun belastingaangifte te doen. Zij hebben namelijk recht op jonggehandicaptenkorting.

Wanneer is de jonggehandicaptenkorting van toepassing?

Heb je recht op een Wajong-uitkering, dan geldt de jonggehandicaptenkorting in elke situatie. Je komt ervoor in aanmerking als je:

  • een Wajong-uitkering hebt en geen werk;
  • een Wajong-uitkering hebt en daarnaast inkomen hebt uit werk;
  • op papier recht hebt op een Wajong-uitkering, maar deze momenteel niet daadwerkelijk ontvangt omdat je meer dan het minimumloon verdient. Dit geldt ook voor ZZP’ers.

Je Wajong-uitkering vervalt als je vijf jaar aaneengesloten minstens 75% van je maatmaninkomen hebt verdiend. Je maatmaninkomen is het inkomen dat je binnen een bepaalde functie verdient, zonder dat je van een aanvullende uitkering gebruikmaakt. Met het vervallen van je Wajong-uitkering vervalt ook de jonggehandicaptenkorting.

De korting aanvragen bij de Belastingdienst

In het aangifteformulier van de Belastingdienst (dat je kunt openen via DigiD) kun je de korting aanvragen bij het gedeelte “Inkomsten uit loondienst” onder “Inkomsten”. Onderaan staat de vraag of je over het afgelopen jaar recht had op een Wajong-uitkering; hier klik je op “Ja”.

Heb je recht op Wajong maar werk je op het moment zonder aanvullende uitkering, dan is het voor de Belastingdienst lastig om na te gaan of een vraag juist is ingevuld. In dit geval kan het daarom zijn dat de Belastingdienst in een brief om extra bewijs vraagt. Over het algemeen zullen ze bij de Belastingdienst een brief van het UWV willen zien. Je kunt hierbij denken aan een beschikking of een “Beoordeling arbeidsvermogen”. Deze stuur je op naar de Belastingdienst.

Het verrekenen van de jonggehandicaptenkorting

Soms verrekent de werkgever de jonggehandicaptenkorting met het loon. Dat mag echter alleen maar als de werknemer daar toestemming voor geeft. Weet je niet of de korting verrekend is met je loon, dan is het goed om dat bij je werkgever na te vragen. Als je belastingaangifte doet, vink dan de vraag hierover aan. Ook als de korting verrekend wordt met je loon.

Maar een werkgever is niet verplicht de korting te verrekenen met het loon. Als de werkgever de korting niet verrekent, moet je deze zelf terugvragen bij de Belastingdienst. De vraag hierover vink je aan in het aangifteformulier.

De korting met terugwerkende kracht aanvragen

Heb je al een aantal jaren recht op Wajong maar heb je de jonggehandicaptenkorting nog niet eerder aangevraagd? Dan kun je de korting tot vijf jaar terug aanvragen. Hiervoor geldt altijd 31 januari als uiterlijke datum. Je kunt digitaal of schriftelijk de korting met terugwerkende kracht aanvragen.

Digitaal

Het jaarlijkse aangifteformulier dat je digitaal invult, kun je tot 31 januari tot vijf jaar terug blijven openen. Hier kun je, zoals eerder uitgelegd, “Ja” aanklikken bij de vraag over je recht op Wajong in het gedeelte “Inkomsten uit loondienst”.

Schriftelijk

Het is ook mogelijk om schriftelijk de jonggehandicaptenkorting aan te vragen. Hiervoor print je alle jaren uit waarover je de korting wilt ontvangen, of je belt de Belastingdienst om te vragen om een papieren versie van het formulier. Doe je dit ruim voor 31 januari, dan heb je genoeg tijd om nog voor 31 januari het papieren formulier retour te sturen naar de Belastingdienst.

Deadline voor het aanvragen van de jonggehandicaptenkorting gemist?

Wilde je over de laatste vijf jaar jonggehandicaptenkorting ontvangen maar mis je de deadline van 31 januari voor het aanvragen ervan, dan zal het formulier van het vroegste jaar van de vijf jaar waarover je de korting wilde niet meer beschikbaar zijn. Over de resterende jaren kun je in dat geval nog wel korting ontvangen.

Kortom

Tegenwoordig is het vrij simpel om digitaal je belastingaangifte te doen. De meeste gegevens blijven bewaard, zodat je meestal weinig opnieuw hoeft in te vullen. Het is dus een kleine moeite waarmee je geen geld laat liggen of verloren laat gaan!

Heb je vragen over waar je binnen de Wajong recht op hebt, neem dan gerust eens contact met ons op. Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, voor werkzoekenden of werkgevers. (Scroll hiervoor naar de onderkant van de betreffende pagina’s.)