Werkgever weinig bekend met no-riskpolis arbeidsgehandicapte

Werkgever weinig bekend met no-riskpolis arbeidsgehandicapte

Sinds 1992 kunnen mensen met een arbeidsbeperking gebruik maken van een no-riskpolis zodat zij interessanter worden voor werkgevers en zoveel mogelijk kunnen participeren op de arbeidsmarkt. De no-riskpolis compenseert werkgevers financieel zodra een medewerker ziek wordt. Uit een actueel onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat ongeveer de helft van de werkgevers en meer dan 80% van de werknemers met een arbeidshandicap niet bekend is met de no-riskpolis. Volgens het UWV wordt de regeling dan ook te weinig gebruikt.

Wie?

De no-riskpolis is beschikbaar voor werkenden met een uitkering, te weten: WIA-WGA’ers, WIA 35-minners, Wajongers, WAO’ers of mensen uit de zogenoemde doelgroepenregister (Participatiewet). Ook is er een no-riskpolis beschikbaar voor oudere werknemers, maar die laat ik hier buiten beschouwing.
Wordt een medewerker ziek? Dan springt het UWV bij en worden werkgevers ontlast.

Duur

De no-riskpolis wordt afgegeven voor de duur van vijf jaar en kan met vijf jaar verlengd worden, bijvoorbeeld bij een verhoogd gezondheidsrisico. In sommige gevallen kan er langdurig gebruik gemaakt worden van de no-riskpolis, bijv. als er op 31 december 2014 sprake was van een WSW-indicatie of als er sprake is van een Wajong situatie.

Gebruik

Uit een recente publicatie van het UWV blijkt dat werkgevers relatief weinig gebruik maken van de compensatieregeling. Bij de groep WIA-WGA’ers wordt in 50% van de gevallen gebruik gemaakt van de no-riskpolis. Bij WAO’ers is dit ongeveer 17% en bij WIA 35-minners is dit ongeveer 14%.

Maatregelen

Naar aanleiding van eerder genoemde onderzoek heeft de minister van SZW, Wouter Koolmees, maatregelen aangekondigd om de no-riskpolis bekender te maken. Werknemers die recht hebben op een no-riskpolis moeten in de toekomst door het UWV mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd.

Goed om te weten

Je mag bij ziekte aan een werknemer vragen of het UWV een no-riskpolis heeft toegewezen. Weet de werknemer dit niet, dan kan hij/zij dit zelf bij het UWV opvragen. Als werkgever kun je dit niet zelf, hooguit als een werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister.

Ook hoef je je geen zorgen te maken over het stijgen van de werkgeverspremie (bijv. de WIA-premie) bij ziekteverzuim van een arbeidsgehandicapte. Het opnieuw ziek worden van een werknemer met een no-riskpolis heeft geen gevolgen voor specifieke premies die je betaalt.

Vragen?

Heb je vragen over de no-riskpolis bij medewerkers met een arbeidshandicap? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.