Wet verbetering poortwachter, de verplichte stappen

Wet verbetering poortwachter, de verplichte stappen

Wet verbetering poortwachter kent een aantal verplichte, vaste stappen. Als een medewerker (langdurig) ziek uitvalt is dat, op zijn zachtst gezegd, vervelend. Voor jou als ondernemer net zozeer als voor de werknemer. Het kan bij langdurige ziekte zijn dat jij als werkgever de werknemer moet helpen een andere, passende baan te vinden. Hiervoor gelden een aantal vaste stappen binnen de Wet verbetering poortwachter. We zetten deze hier op een rij.

Week 1, de ziekmelding en melding arbodienst of bedrijfsarts

Je medewerker meldt zich ziek. Dat is vervelend. Soms gaat het om een ‘simpel griepje’. Soms kan er iets hardnekkigs aan de hand zijn. Het is belangrijk je werknemer begrip te geven. Dit doet een werknemer goed! Ziek zijn is voor niemand leuk en een schuldgevoel werkt averechts. Geef je werknemer ruimte en vertrouwen. Op de derde ziektedag maak je een melding bij de bedrijfsarts of de arbodienst, zij zijn een belangrijk onderdeel van Wet verbetering poortwachter.

Week 6, de probleemanalyse 

Uiterlijk zes weken nadat de werknemer zich ziek meldt, en de werkgever dat heeft doorgegeven aan de arbodienst, bekijkt de bedrijfsarts de situatie. Hij stelt een probleemanalyse op en geeft een richtinggevend advies. Hiermee kun je – samen met de werknemer – afspraken maken over de werkzaamheden die de werknemer kan doen. Dossiervorming voor Wet verbetering poortwachter kan starten.

Week 8, Plan van aanpak van Wet verbetering poortwachter 

Aan de hand van het advies van de bedrijfsarts kun je samen met de werknemer afspraken maken om tot een plan van aanpak te komen. Het plan van aanpak is leidend bij het volgen van Wet verbetering poortwachter. Je maakt afspraken over het doel van de re-integratie en met welke activiteiten jullie dit doel het beste kunt bereiken. De werknemer werkt actief mee aan de uitvoering van het plan en de werkgever bewaakt de voortgang. Zorg voor een goede begeleiding.

Week 9 – 41, Evaluatie plan van aanpak

In deze periode is er zes wekelijks contact door alle partijen en wordt de arbodienst zes wekelijks bezocht door werknemer. Deze monitort de gezondheid en gesteldheid van de werknemer. In de overige periode is het voor jou als werkgever zaak om het plan van aanpak te monitoren. Worden de gemaakte afspraken nagekomen en zo niet, waarom niet? Je administreert alle contactmomenten in het re-integratiedossier. Belangrijk: Vaak wordt een tweede spoor traject pas ingezet na de eerstejaarsevaluatie. Als daarvoor al duidelijk is dat klant niet terug kan keren binnen het bedrijf, dan mag een tweede spoor traject ook eerder worden ingezet. Wanneer welke dienst ingezet moet worden, lees je hier.

Week 42, UWV in beeld

Vóór week 42 moet het UWV een bericht met update hebben ontvangen over het verloop van het re-integratietraject.

Week 52, de eerstejaarsevaluatie

Als je werknemer bijna een jaar  ziek is, stellen jullie samen de Eerstejaarsevaluatie Plan van aanpak WIA op. Hierin staat hoe de re-integratie verlopen is en welke stappen nog volgen. Dit wordt ook het ‘opschudmoment’ genoemd. Kan de medewerker terugkeren binnen je bedrijf in (aangepaste, eigen of andere) functie? Of moet er een 2e spoor traject worden opgestart om de medewerker te begeleiden naar een baan buiten het bedrijf?

Ook als het nog niet duidelijk is of iemand zijn eigen functie weer kan oppakken (binnen drie maanden na de eerstejaarsevaluatie), dien je een traject in te zetten volgens de Wet verbetering poortwachter. Een arbeidsdeskundige kan aan de hand van een arbeidskundigonderzoek adviseren over de verdere stappen in de re-integratie. Begeleiden naar een andere baan is intensief en wordt daarom meestal bij een externe partij neergelegd.

Week 88, WIA in beeld

Als er nog geen andere, passende plek is gevonden dan ontvangt de medewerker in deze periode een brief van het UWV over de WIA aanvraag. Besluit de medewerker een WIA aan te vragen? Stel als werkgever uiterlijk twee weken voor de beoordeling van de WIA aanvraag de eindevaluatie plan van aanpak op.

Week 91, Eindevaluatie Plan van aanpak

Als je werknemer binnen twee jaar nog niet volledig hersteld is en/of blijvende beperkingen heeft, is het advies om een WIA-uitkering bij het UWV aan te vragen. Dat betekent ook dat het verzuimdossier aan het UWV wordt voorgelegd en wordt beoordeeld naar het maximale re-integratie resultaat. Om het verzuimdossier compleet te maken moet uiterlijk twee weken voordat de aanvraag de deur uit gaat de Eindevaluatie van het Plan van Aanpak ingevuld worden. Dit doen werkgever en werknemer opnieuw samen. In dit document wordt de huidige stand van zaken van de re-integratie omschreven.

Week 93, WIA aanvraag

De werknemer is degene die de aanvraag desgewenst zal moeten indienen, maar blijf als werkgever betrokken. Het is ontzettend belangrijk om in week 91 een compleet dossier te overhandigen waaruit blijkt dat er voldoende re-integratie activiteiten zijn ondernomen om de medewerker te laten heroriënteren op een ander, passend werk. Is dit niet het geval, dan volgt er een loonsanctie en blijft de werknemer in dienst.

Week 104, over naar het  UWV

Het wordt duidelijk of de werknemer een WIA of WW uitkering gaat krijgen. De verantwoordelijkheid voor re-integratie gaat over naar het UWV. Als de werkgever eigen risico drager is, blijft de werkgever hiervoor verantwoordelijk.

Meer weten? Wij helpen je graag door middel van advies en uiteraard zijn wij ook een partij die je in kunt schakelen om Wet poortwachter voor je te begeleiden. Dat geldt voor alle sporen. Neem dus gerust contact op.