Wet verbetering poortwachter, zo werkt het!

Wet verbetering poortwachter, zo werkt het!

Loyale en blij functionerende werknemers zijn waardevol. Je werknemers zitten met de handen in de klei en zij realiseren jouw missie en doelen. Als een werknemer (langdurig) ziek uitvalt is dat, op zijn zachtst gezegd, vervelend. Voor jou als ondernemer net zozeer als voor de werknemer. Daarnaast heb je als ondernemer vanuit de Wet poortwachter een aantal verplichtingen. Het kan bij langdurige ziekte zo zijn dat jij als werkgever de werknemer moet helpen een andere, passende baan te vinden. Hoe dat precies zit lees je hier.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter treedt in werking wanneer langdurig ziekteverzuim dreigt. De wet is erop gericht om langdurig zieke werknemers weer aan de slag te krijgen en verwacht inspanningen van zowel werkgever als werknemer. Samen met de werknemer ben je als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie in de eerste twee ziektejaren. De wet kent een aantal verplicht vaste stappen.

Eerste spoor

Binnen de Wet poortwachter zijn er drie sporen te ‘bewandelen’. Vanaf de eerste ziektedag onderzoek je welke re-integratiemogelijkheden er zijn binnen de eigen functie. Soms is een kleine aanpassing van het werk of de werkomgeving voldoende om ervoor te zorgen dat de werknemer fijn aan de slag kan. Soms zijn echter grotere aanpassingen nodig of zelfs jobcoaching. Het gebeurt ook dat het direct of later in het ziektetraject duidelijk wordt dat een werknemer níet meer terug kan keren in eigen functie. In dat geval wordt er gekeken naar een eerste spoor traject. Dat betekent dat de werknemer wel terugkeert binnen het bedrijf, maar op een andere functie. Het is voor beide partijen raadzaam dit proces door een jobcoach te laten begeleiden.

Tweede spoor

Wanneer is gebleken dat werknemer niet terug kan keren bij het bedrijf, is het zaak een tweede spoor traject te starten. Dit kan na de eerstejaars evaluatie (na het eerste ziektejaar). Als bovenstaande conclusie eerder getrokken kan worden, is het raadzaam eerder een tweede spoor traject in te zetten. Bij verlies van baan door ziekte (daar hebben we het eigenlijk over) worden werknemers overmand door emoties als woede, rouw en gevoel van falen. Dit legt ook lam. Hoe eerder je start met oriënteren op andere baanmogelijkheden, hoe beter. Ook als het nog niet duidelijk is of de werknemer volledig terug kan keren in eigen werk (binnen drie maanden na de eerstejaarsevaluatie) is het inzetten van een traject noodzakelijk.

Naast compassievolle begeleiding van de werknemer, moet er ook rekening worden gehouden met de wet. Het UWV wil een dossier zien waaruit blijkt dat er voldoende constructieve stappen zijn genomen richting een andere baan. Anders volgt er een loonsanctie. Het UWV vindt het van belang dat alles in het werk wordt gesteld om de werknemer aan het werk te houden. Als dit niet lukt, hij of zij alle mogelijke tools heeft om dit alsnog te realiseren. Afhankelijk van de belastbaarheid, het niveau, kennis en vaardigheden van de werknemer variëren de stappen van netwerkgesprekken tot meeloopdagen.

Derde spoor

Dit traject wordt ingezet wanneer werkgever eigen risico drager is van de WGA. Na twee jaar ziekte volgt de WIA-keuring bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Tijdens deze periode moeten re-integratie-inspanningen verricht worden. Dit wordt een 3e spoor traject genoemd.

Wet verbetering poortwachter uitbesteden

Uitvoering van de Wet verbetering poortwachter wordt zelden door bedrijven zelf gedaan. Veel bedrijven hebben er gelukkig nog niet mee te maken gehad en weten soms niet welke verplichtingen ze hebben. Andere bedrijven kiezen er vaak voor om een re-integratiebureau in de arm te nemen, omdat het bijna niet haalbaar is om zelf met de werknemer de Wet poortwachter uit te voeren.

Dit kan komen door de onderlinge verstandhouding, maar ook door het gebrek aan kennis en tijd om de medewerker adequaat te begeleiden. Zeker bij eigenrisicodragerschap voor de WGA (derde spoor) ben je als werkgever tot 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie. Je wilt dan ècht dat je medewerker zo snel mogelijk weer gelukkig op een passende werkplek zit, maar dat wil je sowieso toch?

Vragen? Neem gerust contact op. Wij adviseren graag.