Wet Werk en Zekerheid heeft ontslag lastiger en fors duurder gemaakt

Wet Werk en Zekerheid heeft ontslag lastiger en fors duurder gemaakt

Op 1 juli 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Het was de bedoeling dat de WWZ ontslag eenvoudiger en goedkoper zou maken. Uit onderzoek van de Erasmus School of Law blijkt dat de WWZ voor werkgevers minder prettig heeft uitgepakt. Ondanks dat er in de afgelopen drie jaar zo’n 25% minder ontbindingsverzoeken werden behandeld door het UWV, en door kantonrechters is het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken de afgelopen drie jaar vier keer zo hoog.

Wat is er aan de hand?

Rechters zijn door de invoering van de WWZ kritischer geworden ten opzichte van het ontbinden van arbeidsovereenkomsten en wijzen vaker ontbindingsverzoeken af.

Ook duren ontbindingszaken vaak langer (mede door de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan wat voor de WWZ niet kon) en zijn ze, afgaande op gepubliceerde rechtspraak, duurder geworden. Er is een flinke groei in het aantal door de rechter bekrachtigde vergoedingen en de hoogte hiervan, die gemiddeld verdubbelden.

Ons advies

Moet je iemand ontslaan wegens bedrijfsmatige redenen of langdurige ziekte? Dan moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Moet je iemand ontslaan wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsrelatie? Dan moet je naar de kantonrechter. Zorg in dit geval voor een goed personeelsdossier. Één van de belangrijkste oorzaken waarom kantonrechters ontbindingsaanvragen afwijzen is een zwak en onvolledig personeelsdossier.

Functioneert een werknemer niet (meer) goed? Laat dit dan weten en geef concrete voorbeelden. Het arbeidsrechtelijke kenbaarheidsvereiste verplicht werkgevers om te melden dat er sprake is van disfunctioneren. Zorg er vervolgens voor dat je de werknemer een verbetertraject aanbiedt en geef hem of haar enige tijd om tot verbetering van het functioneren te komen. Alleen benoemen en vastleggen dat iemand slecht(er) functioneert en de werknemer in kwestie niet verder ondersteunen of een acceptabele periode gunnen is bijzonder slecht voor je juridische positie bij een ontslagzaak. Leg verbeteringsafspraken altijd vast, evalueer deze met regelmaat en leg ook dit vast in het personeelsdossier.

Tot slot: zorg er altijd voor dat je regelmatig functioneringsgesprekken voert en leg verslagen hiervan vast in het personeelsdossier.