Uitleg over NLD

— Onze bijsluiter over

NLD

Wanneer je een werknemer met NLD in dienst neemt, is het
belangrijk goed stil te staan bij de aard van de beperking. Door
rekening te houden met de specifieke kenmerken van NLD,
kunnen de sterke kanten van een werknemer naar voren komen.

— Wat moet je weten?

Wat is NLD?

NLD is een afkorting van Non-verbal Learning Disability. Dit is een niet-verbale leerstoornis in de hersenen. Mensen met NLD hebben moeite om verbale en non-verbale informatie met elkaar in verband te brengen, oftewel woorden en beelden aan elkaar te koppelen. Hoewel zij dus goed kunnen lezen en schrijven, hebben zij vaak moeite om het grotere geheel te zien. Sarcasme wordt bijvoorbeeld slecht begrepen. Dit beïnvloedt de vaardigheid om abstract te denken en levert sociale problemen op.

Sterke kanten

Medewerkers met NLD zijn vaak verbaal erg sterk, hebben een grote woordenschat en zijn goed in spelling. Hun algemene kennis is vaak groot. Zij zijn erg gevoelig voor geluid; informatie die verteld wordt begrijpen ze vaak beter en onthouden zij goed. Doorgaans zijn zij goed in het opmerken van details. Daarnaast zijn het meestal sociaal ingestelde, betrokken en zorgzame mensen.

Aandachtspunten

Non-verbale communicatie, zoals een gezichtsuitdrukking, wordt vaak slecht herkend. De motoriek is doorgaans grof, houterig en onhandig. Medewerkers met NLD hebben vaak een slechte oog-handcoördinatie. Overzicht houden is moeilijker als de situatie onoverzichtelijk is. Zij kunnen vaak moeilijk routine aanleren, waardoor zij zich door de situatie laten leiden. Als NLD’ers het wel voor elkaar krijgen routine te beheersen, dan beheersen ze deze vaak (extreem) goed.

NLD op de werkplek

Werkgevers doen er goed aan van tevoren het gesprek aan te gaan, om mogelijke problemen en eventuele oplossingen te bespreken. Bied de werknemer ruimte om zich de werkroutine eigen te maken. Zorg dat de functie geen beroep doet op de motoriek van de werknemer en help bij het creëren van overzicht. Wees helder, precies, kort, bondig en zo concreet mogelijk. Op deze manier kan iemand met NLD een enorm waardevolle werknemer zijn; een jobcoach van Partner in Werk kan ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van mogelijkheden.